Terug

Cliënt staat centraal

Gedurende de hele reviewdag heeft het reviewteam gemerkt dat de cliënt centraal staat binnen Lister. Het reviewteam heeft gemerkt dat het herstelondersteunend werken diepgeworteld is in de instelling. De hele instelling, van begeleiders tot de zorgadministratie, is getraind in deze benadering. Dat uit zich onder andere in het zo goed mogelijk aansluiten bij de cliënt en zijn of haar wensen en behoeften en de regie zoveel mogelijk bij de cliënt leggen. Dat is in de praktijk niet altijd helemaal haalbaar, maar het blijft altijd het uitgangspunt. Deze persoonsgerichte benadering is het vertrekpunt in de begeleiding en dat werd in de gesprekken met de medewerkers en het management erg duidelijk. Ook in het gesprek met de cliënten werd duidelijk dat zij de begeleiding zo ervaren en dat zij zich door de begeleiders erg gesteund voelen in hun keuzes.

Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1. 

Meer over deze parels

Best practice aandragen