Terug

Betrokkenheid centrale cliëntenraad

De Binnenvest kent een actieve centrale cliëntenraad en deze raad wordt actief betrokken vanuit het management. Bij het opstellen van beleid wordt de cliëntenraad van begin tot eind betrokken en hun rol daarin wordt ook serieus genomen. Dit geeft ook aan dat de Binnenvest goed op de hoogte is van de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorg (WMCZ). Omdat de cliëntenraad al vroeg in het proces van nieuw beleid wordt betrokken, is er ook tijd om achterbanraadpleging te doen en zo kan de cliëntenraad gedegen advies geven aan het management. De cliëntenraad is ook goed bekend bij de cliënten, dus andersom kunnen cliënten ook zelf met zaken aankloppen bij de cliëntenraad. Om dit te faciliteren hangt er een ideeënbus waar cliënten ideeën kunnen insturen aan de cliëntenraad.

Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1. 

Meer over deze parels

Best practice aandragen