Terug

Betrekken van het netwerk

De Borg is een samenwerkingsverband van de vier door de overheid erkende SGLVG- instellingen: Fivoor, Ipse de Bruggen, STEVIG en Trajectum. De instellingen beschikken over expertise in de behandeling van mensen met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen (SGLVG). Het betrekken van het netwerk is een speerpunt in de behandeling.

Enkele voorbeelden:

In de ambulante zorg van Trajectum Boschoord wordt het netwerk nauw betrokken bij de behandeling. Hier wordt klinisch ook op ingezet, maar daar waar het klinisch (nog) niet lukt, lukt het ambulant vaak wel. Het netwerk wordt uitgenodigd voor behandelgesprekken maar is ook welkom om deel te nemen aan behandelonderdelen of activiteiten. Er wordt uitleg gegeven aan netwerk indien de cliënt hierom vraagt.  Men is bezig met het uitwerken van een plan om thema-avonden te organiseren om het netwerk zo nog meer te betrekken bij de ambulante behandeling. 

Onder netwerk verstaat STEVIG diegenen die persoonlijk betrokken zijn bij de cliënt, maar ook degenen die uit hoofde van functie betrokken zijn bij de cliënt, zoals wettelijk vertegenwoordigers en reclassering. Het uitgangspunt ‘de cliënt sterker maken door de omgeving sterker te maken’ is overal voelbaar, maar vooral sterk aanwezig in het dagelijks handelen in de ambulante zorg. Vanaf het begin van de behandeling wordt de cliënt gestimuleerd zijn netwerk uit te nodigen bij netwerkgesprekken en evaluaties. Als een cliënt hier geen toestemming voor geeft blijft STEVIG proberen de cliënt hiertoe te motiveren. Indien geïndiceerd wordt systeemtherapie ingezet en wordt de cliënt gesteund bij het opbouwen van een netwerk.

Kijk op de website voor meer informatie.

Best practice aandragen