Terug

Best practices in BW/MO instellingen

Ervaringen van verschillende betrokken professionals en cliënten worden in kaart gebracht en hierbij word op zoek gegaan naar zogenoemde ‘best practices’. Hieronder wordt verstaan: werkmethoden, technieken of activiteiten die worden beschouwd als meest effectief. Een best practice leidt (meestal) tot betere resultaten en kan een voorbeeld of inspiratiebron zijn voor andere organisaties of professionals. Het is voor instellingen dus belangrijk om de best practices binnen de sector te kennen en de eigen manier van werken hiermee te vergelijken.

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen