Terug

Behoefteninventarisatie betrekken familie en andere naasten bij de forensische zorg

Binnen dit project zijn diverse onderzoeksmethoden ingezet zoals focusgroepen met cliënten, naasten en professionals, literatuuronderzoek naar naastenbeleid in de FGGZ, raadpleging van experts en er is een inventarisatie gedaan naar initiatieven van naastenbeleid in de FGGZ. 

Gevonden werd dat naasten van een forensische cliënt te maken hebben met sociale, financiële en emotionele lasten. Zowel uit de literatuur als uit de focusgroepen blijkt dat zij het contact en de communicatie met de hulpverlening als onvoldoende ervaren. Naasten zouden meer betrokken willen worden in de behandeling en willen participeren in familie-interventies. 

Op basis van de resultaten zijn verschillende aanbevelingen voor de ambulante en klinische FGGZ geformuleerd. Ook zijn er aanbevelingen voor vervolgonderzoek geformuleerd. 

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen