Terug

Behoefte-inventarisatie LVB-sector

Een groot deel van alle patiënten en cliënten in de forensische zorg heeft te maken met een licht verstandelijke beperking (LVB), waarbij specifieke behandeling en bejegening van belang is voor het behandelsucces. Omdat er weinig zicht was op de specifieke behoeften van de LVB populatie in het forensisch veld en om ervoor te zorgen dat de middelen van KFZ en VGN op een goede wijze worden ingezet, is het vooronderzoek ‘Inventarisatie behoeften LVB-populatie in de forensische zorgverlening’ verricht. Dit heeft geresulteerd in een zogenaamd ‘meerjarenplan’; een onderzoeksagenda voor KFZ met betrekking tot de LVB-populatie. Op deze manier hopen KFZ en VGN de forensische zorg voor deze specifieke populatie te kunnen verbeteren.

Klik hier voor meer informatie

Nu een groot aantal van de onderzoeksonderwerpen door projecten, gefinancierd door het KFZ is opgepakt is het moment gekomen om achteruit én vooruit te kijken: hebben de projecten opgeleverd wat er van verwacht werd? Zijn er achteraf, met de kennis van nu, lacunes te constateren? Wat zijn de wensen voor de doelgroep voor de komende vijf jaar?

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen