Terug

Pas op de Grens: behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij cliënten met een LVB

De behandelinterventie 'Pas op de grens' heeft als doel seksueel grensoverschrijdend gedrag in het heden te stoppen en om de kans op recidive in de toekomst te reduceren. De interventie maakt gebruik van een cognitieve gedragsmatige aanpak en het structureel inzetten van praktische oefeningen die kunnen worden aangepast aan de leerstijl van de cliënt. Met de oplevering van dit project komt er een behandelinterventie beschikbaar voor de ambulante behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij cliënten met een LVB. Deze interventie wordt binnen verschillende instellingen van de Waag al ingezet. De interventie is tevens ingediend bij de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie, waar de interventie op mate van (bewezen) effectiviteit beoordeeld zal worden. 

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen