Terug

Behandelen van vrouwen in forensisch klinische zorg: een vak apart?

Het doel van dit project was het ontwikkelen van een handreiking voor het behandelen van vrouwen in de (gemengde) klinische forensische zorg. Dit is gedaan door de literatuur over gender-responsief werken in de forensische zorg te bestuderen en door op systematische wijze de kennis en ervaringen van behandelaars, beleidsmakers, onderzoekers en vrouwelijke en mannelijke patiënten te inventariseren.

Er is een online enquete afgenomen bij 295 respondenten. Vervolgens werden verdiepende interviews gehouden met 22 professionals en 11 patiënten, waarvan acht vrouwelijke en drie mannelijke. De belangrijkste thema’s die uit de kwalitatieve analyse naar voren kwamen sloten aan – en gaven verdere verdieping op de resultaten van de enquête. Op basis van de literatuur, enquête en interviews is de handreiking 'Behandelen van vrouwen in de klinische forensische zorg' geschreven, die werd voorgelegd in twee expertmeetings met professionals, en één met vrouwelijke patiënten. Na verwerking van hun commentaren is de aangepaste versie van de handreiking vervolgens voor een korte periode in een pilot onderzoek in drie instellingen getest op bruikbaarheid.

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen