Terug

Antisociaal gedrag en problematisch middelengebruik

Naast het belang van een goede diagnose voor een zo effectief mogelijke behandelaanpak, is het gedegen vaststellen van de problematiek van de patiënt tevens van groot belang voor de risico-inschatting en het risicomanagement van de patiënt. Zo dient bij de patiënt waar het problematisch middelengebruik primair zorgt voor antisociaal gedrag het risicomanagement veel meer gericht te worden op het voorkomen van dit gebruik, waar in het geval van (kern)psychopathie en/of een antisociale persoonlijkheidsstoornis wellicht meer moet worden ingezet op respectievelijk attentie- en emotieregulatie voor het beteugelen van antisociaal gedrag.

Gebaseerd op een systematisch literatuuronderzoek en een empirische studie werd in dit project een aanzet geformuleerd voor een richtlijn over de diagnostiek en de behandeling van problematisch middelengebruik in de ambulante forensische zorg.

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen