Terug

AI binnen 3RO: toepassing en toekomst

Het is duidelijk dat AI binnen het justitiële veld in opkomst is. Steeds meer AI-programma’s worden ontwikkeld en in gebruik genomen. Voor 3RO lijken er kansen te liggen in het gebruik van AI om reclasseringswerkers te ontlasten in de informatie die zij moeten verwerken. Duidelijk is dat er nog veel haken en ogen zitten aan de inzet van AIsystemen. Concreet bevelen wij aan dat wanneer men verder wil met AI binnen 3RO er (1) voorbij AI als risicotaxatie moet worden gekeken, (2) gekeken moet worden naar de continue ontwikkelingen van AI-systemen en wat er mogelijk is, en (3) de menselijke maat in het oog houden zodat AI-systemen nooit het eindoordeel geven. We zitten voor het toepassen van AI binnen het justitiële veld – en binnen 3RO in het bijzonder – nog in de beginfase. We zullen kritisch moeten blijven op AI-systemen en de inzet van deze systemen continue moeten monitoren met het oog voor de menselijke maat.

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen