Terug

Agressiehantering (klinisch en ambulant)

De ambulante variant van deze interventie is een doorontwikkeling van de gedragsinterventie AR op Maat 24+ Ambulant. De AR24+ is gebaseerd op de erkende interventie AR op Maat Ambulant voor adolescenten. Van die interventie is de theoretische handleiding afgestemd op de aanwezigheid van een antisociale persoonlijkheidsstoornis en de aanwezigheid van specifieke criminogene risicofactoren die het gevolg zijn van deze stoornis, zodat het programma ook voor de zware doelgroep toereikend is.

De klinische variant betreft een doorontwikkeling van de gedragsinterventie 'Held zonder geweld' / AR op Maat 18+ Intramuraal. Bij het ontwikkelen van deze interventie worden onderdelen van Held zonder Geweld, al dan niet in aangepaste vorm aangeboden als groepsmodule. Daarnaast wordt een set met standaard en optionele modules individueel, of in kleine groepjes aangeboden (onderdelen van de AR24+). Dit aanbod kan worden afgestemd op de problematiek van de cliënt.

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen