Terug

Activering

Activering van cliënten staat hoog in het vaandel bij Lister. In de begeleiding van cliënten is er veel aandacht voor een zinvolle daginvulling. De herstelcoach spant zich in om cliënten te activeren een zinvolle daginvulling te gaan vinden, zodra een cliënt hier open voor lijkt te staan, wordt de trajectbegeleider ingeschakeld. Aan ieder team is een trajectbegeleider gekoppeld die cliënten ondersteunt bij het vinden van passende dagbesteding, werk of vrijwilligerswerk. Om cliënten zo snel mogelijk aan de slag te krijgen na plaatsing, probeert Lister iemand voor de plaatsing al te spreken over dagbesteding of werk. Bij de zoektocht naar een geschikte plek wordt uitgegaan van de wensen van de cliënt. Bij voorkeur is dit een plek buiten Lister, maar op een aantal locaties wordt er intern ook laagdrempelige dagbesteding aangeboden. Lister heeft geen vast netwerk aan werkgevers of dagbestedingslocatie waar een cliënt uit kan kiezen, maar er wordt vanuit de wensen van een cliënt gezocht naar een passende plek. Dit is een bewuste keuze om zo goed mogelijk bij de cliënt aan te sluiten. De mogelijkheden worden zo breed mogelijk gezocht. Een cliënt kan in het verleden een simpel bijbaantje hebben gehad wat hij of zij leuk vond. De trajectbegeleider gaat dan samen met de cliënt onderzoeken wat hij of zij daar zo leuk aan vond. Op die manier kunnen mogelijkheden verkend worden waar een cliënt zelf nog niet aan heeft gedacht.

Vanuit de methode Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) helpt de trajectbegeleider de cliënt bij het behalen van zijn of haar participatiedoel. Ook kan er als een cliënt via de methode Individuele Plaatsing en Steun (IPS) gewerkt worden aan het traject naar een betaalde baan. Verder ondersteunt een trajectbegeleider bij het maken van een CV en het schrijven van een brief, maar houdt de trajectbegeleider ook na het vinden van een plek contact met de werkgever om te evalueren hoe het verloopt en eventuele signalen door te geven aan begeleiders voor zo lang als nodig is. Jaarlijks worden er ambitieuze doelen gesteld met betrekking tot het activeren van cliënten. Dit is een bewuste keuze om de aandacht hiervoor binnen Lister vast te houden.

Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1. 

Meer over deze parels

Best practice aandragen