Terug

Actieve samenwerking binnen en buiten de keten

Op verschillende manieren heeft het reviewteam gezien dat Fonteynenburg de samenwerking actief opzoekt met ketenpartners en partners in de omgeving. Zo wordt er met soortgelijke instellingen uit de regio actief samenwerking gezocht om van elkaar te leren. Ook is er een nauwe samenwerking met Fivoor. Fonteynenburg is op dit moment in gesprek over het ontvangen van klinische lessen over forensische zorg vanuit Fivoor, daarnaast zijn er met Fivoor actief samenwerkingsafspraken gemaakt rondom de instroom van cliënten. Ook wordt de samenwerking opgezocht bij de overgang van een forensische titel naar een WMO-titel. Fonteynenburg vraagt bij het WMO-indiceringsgesprek of de toezichthouder daarbij aanwezig wil zijn. De toezichthouder kan de (recidive)risico’s vaak beter aankaarten wat kan zorgen voor een hogere indicering. Daarnaast komt het de begeleidingsband ten goede als een begeleider zelf de risico’s niet hoeft te benoemen.

Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1. 

Meer over deze parels

Best practice aandragen