Terug

Aanbod aan behandelactiviteiten

De Borg is een samenwerkingsverband van de vier door de overheid erkende SGLVG- instellingen: Fivoor, Ipse de Bruggen, STEVIG en Trajectum. De instellingen beschikken over expertise in de behandeling van mensen met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen (SGLVG).

Afstemming op de cliënt is heel belangrijk in het werken met SGLVG-cliënten. Een voorbeeld hoe activiteiten op maat vormgegevens worden is deze:

Trajectum Berkelland kent veel mogelijkheden voor cliënten op gebied van werk en onderwijs. Ze zijn in 2020 gestart met het werken met erkende certificaten op werkgebied voor cliënten. Er wordt gekeken naar stagemogelijkheden voor cliënten waarbij zij buiten de instelling bij bedrijven werkervaring kunnen opdoen. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht om, naast het behalen van eigen certificaten, erkende vakdiploma’s te behalen in samenwerking met regionale opleidingsinstituten.

Kijk op de website voor meer informatie.

Best practice aandragen