Professional

Je werkt dagelijks met forensische cliënten. Dat vraagt veel van je capaciteiten als zorgprofessional. In standaarden, protocollen en werkwijzen is van alles vastgelegd. Onder de paraplu van het Kwaliteitskader Forensische Zorg komt dat allemaal samen. Het helpt je om goede en persoonsgerichte forensische zorg te leveren. 

Jouw taak

Als professional wordt van jou verwacht dat je weet wat het Kwaliteitskader FZ inhoudt als het gaat om methodisch werken, competenties en leerdoelen. In het Kwaliteitskader staan kwaliteitsaspecten die te maken hebben met hoe jij jouw werk doet. Het is de bedoeling dat die kwaliteitsaspecten richting geven aan je dagelijks handelen. Het helpt je bij jouw professionele ontwikkeling en bij Forensisch Vakmanschap

Het is helpend als we allemaal op deze manier werken, want dat geeft duidelijkheid. Ga vooral ook met collega's aan de slag met het Kwaliteitskader. Stel jezelf en jouw collega's de vraag hoe jullie specifieke kwaliteitsaspecten nog beter integreren in jullie werk, zoals bijvoorbeeld bij casuïstiekbesprekingen en bevraag elkaar op hoe je het toepast. 

Er zijn ook afspraken gemaakt over waar het beter kan. Gebruik daarvoor de handvatten die het Kwaliteitskader geeft. Verdiep je in wat beter kan en breng samen met collega's de kwaliteit van zorg naar een nog hoger niveau. 

Jouw toolbox

Best practice aandragen